Beelden

Peter Koks

 

The Folding
The Folding 7
Split object
The Folding 9
No Title
No Title 2014
No Title

 

 

 

 

 

 

Van 18 september t/m 16 oktober 2016 exposeert Peter Koks (1951) sculpturen bij Galerie Oisterwijk – Stationsstraat 15 in Oisterwijk. De beelden van Koks zijn uniek. Het zijn vormen, meestal geometrisch en af en toe organisch. Het zijn zeker geen alledaagse beelden en laten de kijker alle ruimte. Zijn beelden ontstaan nooit ‘en taille directe’ (het rechtstreeks houwen in steen) maar volgens een van tevoren bedacht ontwerp. Soms naar aanleiding van een thema. Hij heeft duidelijk voor ogen wat hij wil maken en waar hij naar toe wil. Van veel werken maakt Koks ontwerpschetsen of een driedimensionale studie in hout of steen. Naast maatschappelijke thema’s zijn architectuur en techniek regelmatig terugkerende thema’s in zijn werk. Opvallend is de combinatie van diverse materialen die vaak wordt toegepast. Steen met glas, steen met koper, lood of brons of gecombineerde steensoorten waarvan de huid op verschillende manier is bewerkt. Het is duidelijk dat Koks veel aandacht besteedt aan de technische afwerking van het beeld. Het moet wel “af” zijn, wat dan ook te zien is. Peter Koks woont en werkt in Rijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irma van Koningsbruggen en Nelleke de Noo

De tentoonstelling (van 20 september 2015 tot 25 oktober 2015) met kunstwerken van Irma van Koningsbruggen en Nelleke de Noo wordt op zondag 20 september 2015 om 15.00 uur geopend bij Galerie-Oisterwijk, Stationsstraat 15, 5061HE Oisterwijk.
Irma van Koningsbruggen is traditioneel opgeleid en met een eervolle vermelding afgestudeerd. Zij wil zich niet binden aan een bepaalde richting. Na een vervolgopleiding in Utrecht is zij vrijer gaan werken. Dit komt tot uiting in de diversiteit van materiaal, vorm en thematiek in haar werk. De werkwijze die Irma hanteert is zowel procesmatig als intuïtief te noemen. Pas tijdens het werken krijgen de beelden hun definitieve vorm. Het materiaalgebruik varieert van `objets trouves`uit onze wegwerpmaatschappij tot natuurlijke materialen, zoals hout, takken en klei. Ook brons, cortènstaal, aluminiumcement en gips zijn materialen waarin zij haar ideeën vormgeeft. Naast ruimtelijk werk maakt Irma ook schilderijen.

het echtpaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelleke de Noo
Een door tijd en ruimte reizend beeldend kunstenaar
‘In mijn kunst verbind ik mij met oude plekken op aarde. Plaatsen in het landschap waar onze voorouders hun heiligdommen oprichtten zoals steencirkels, leylijnen, tempels en kerken. Al jaren reis ik de wereld over om deze ‘krachtplaatsen’ zelf te bestuderen en te ervaren. Omde grond, de aarde, de stenen en de plek zelf, daadwerkelijk te voelen. Mijn gewaarwordingen vertaal ik in schilderijen of beelden, tot de essentie geabstraheerd. Om op deze manier het‘oude weten’ op een nieuwe eigentijdse manier zichtbaar te maken.
Met mijn kunst wil ik bijdragen aan de kloof tussen wetenschap en intuïtie (daarmee ook de dialoog aangaan met onderzoekers op het grensvlak van onder meer archeologie en geologie). Het oudste cultuurgoed op een nieuwe manier zichtbaar maken en daarmee aandacht brengen naar de waarde van de aarde’.

 

Galerie Oisterwijk
Stationsstraat 15
5061HE Oisterwijk

Openingstijden:

Elke donderdag, vrijdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur, op afspraak of als de deur toevallig open is.

Lezing over het werk van Anton Heyboer in de galerie. 8 december a.s. om 14.30 uur. Graag aanmelden via deze website of bij b.arts@ziggo.nl

Nieuwsbrief

Laatste bericht